بدون تهویه مناسب در خانه های تابستانی، سلامتی شما در معرض خطر است. عدم گردش هوا در شرایطی که هوای تازه در خانه نباشد، مشهود است. اگر این اتفاق بیفتد، به احتمال سیستم تهویه هوای خانه چوبی مشکل دارد. در حال حاضر
Read More

زندگی در یک کابین یا کلبه چوبی قابل سکونت، تجربه ایست که به سختی میتواند با سایر انواع زندگی برابری کند.این خانه های چوبی بهترین راه برای آرامش و لذت بردن از یک زندگی شاد و سالم است. کابین های چوبی قابل
Read More

همه ما سعی می کنیم سبک زندگی سالمی داشته باشیم؛ از محصولات بدون مواد نگهدارنده استفاده کنیم و لباس هایی از پنبه و کتان بپوشیم. و همچنین  هوای سالمی را تنفس کنیم؛ اما راه شما برای سلامتی و زندگی طولانی با زندگی
Read More