سرعت چشمگیر اجرا و بهینه سازی بهای تمام شده

کارشناسان ما در شرکت فنی و مهندسی آرتمن پاسارگاد ضمن تحقیق و بررسی ابعاد مختلف صنعتی سازی ساختمان های چوبی با تجهیز مناسب کارگاه علاوه بر آماده سازی و فرآوری چوب های مورد استفاده، اسکلت و سازه چوبی را در محل کارگاه آماده سازی می نمایند

و در نهایت در محل احداث پروژه آیتم های از پیش آماده شده و کد گذاری شده را مونتاژ می نمایند.

لذا طی این مراحل ضمن برخورداری از سرعت بالای پیاده سازی، برخلاف ساخت و ساز های ماسونری نیازی به تبیین و تجهیز کارگاه ساختمانی ندارد.

این مهم در بهینه سازی وقت و بهای تمام شده ساخت و ساز نقش بسزایی دارد.

لذا برای ساخت یک ویلای یک طبقه دوبلکس یا دو طبقه در شرکت فنی و مهندسی آرتمن پاسارگاد تنها به 45روز کاری زمان نیاز داریم .

ویلا چوبی

سازه چوبی

خانه چوبی

کلبه چوبی