تطابق با آیین نامه های استاندارد سازی ویلای چوبی

بدلیل عدم وجود آيين‌نامه‌اي تدوین شده براي طراحي سازه‌هاي چوبي در ايران، شرکت فنی و مهندسی آرتمن  پاسارگاد

ضمن تحلیل و بررسی جامع آیین نامه های جهانی موجود از آيين‌نامهIBC (International Building Code)ايالات متحده آمريكا سال 2009 میلادی استفاده کرده است.

این آیین نامه توسط ايالت كاليفرنيا كه يكي از زلزله خيزترين مناطق جهان مي‌باشد پذيرفته و به رسميت شناخته شده است. در آیین‌نامه IBC 2009 الزامات عمومی، اجرایی و طراحی ساختمان‌های چوبی ذکر شده و براساس این آیین‌نامه، بارگذاری لرزه‌ای سازه‌ها باید بر مبنای استاندارد ASCE 7-05 که در آن میزان بارهای طراحی ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها توسط انجمن مهندسان راه و ساختمان آمریکا به چاپ رسیده، انجام شود.

آیین نامه IBC بر اساس آیین نامه ملی ساختمان‌های چوبی مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن می‌باشد. لذا هویت خانه چوبیآرتمن آرتا پاسارگادبه عنوان یک خانه اصولی مورد تایید می باشد.

ویلا چوبی

سازه چوبی

خانه چوبی

کلبه چوبی