امروزه در ساخت و ساز خانه و ویلا ضمن توجه به معماری و زیبایی شناسی به بهره‌برداری بهینه از مصالح، سرعت و كیفیت ساخت نیز توجه ویژه گردیده است.

یكی از راههای بهینه كردن ساخت مسكن استفاده از روش های ساخت صنعتی و یا نیمه صنعتی می‌باشد

كه در اصطلاح فنی به آن بكار‌گیری مصالح پیش ساخته و نیمه پیش ساخته می‌گویند.

در زمینه تولید مصالح نیمه پیش ساخته تكنولوژیهای بسیاری در كشورهای پیشرفته جهان ایجاد شده است.

یكی از جدیدترین این روش‌ها در زمینه ساخت، فر‌آوری و بهره‌برداری از سیستم قاب سبک چوبی به عنوان رایج‌ترین و فراوان‌ترین مصالح موجود در طبیعت می‌باشد،

بطوریكه در کشورهای اروپایی، آمریكا، كانادا، ژاپن و سایر كشورهای زلزله خیز علی الخصوص ایالت کالیفرنیا به عنوان یك سیستم بسیار پیشرفته و مطلوب مورد توجه قرار گرفته است.

لذا شرکت فنی و مهندسی آرتمن پاسارگا دساخت خانه چوبی را بر اساس سیستم قاب سبک چوبی در دستور کار قرار داده کسر قابل توجهی از ویلاهای ساخته شده بر اساس این سیستم اجرا می شوند.