طرح پیشنهادی با پلان اجرایی ویلای چوبی
متراژ دویست متر
دو طبقه