پروژه کلبه چوبی
متراژ140 متر
الموت قزوین
کارفرمای محترم : آقای مناجات
زمان ساخت : ۴۵ رو