پروژه کلبه چوبی سبک کانادایی
متراژ ۲۴۰ متر
لاهیجان
کارفرمای محترم : آقای فرجی
زمان ساخت :۶۰ روز