تا طراحی، ساخت و اجرای انواع سازه های چوبی رابصورت علمی، با بهره مندی از مهندسین عمران

ارائه دفترچه محاسبات برای هر سازه چوبی علاوه بر درج جزییات فنی، مطابق بر استاندارد های مختلف بارگذاری ارائه نماید.

در این دفترچه محاسبات نوع چوب مورد استفاده، دانسیته، مقاومت کششی و سایر مشخصات فنی چوب ها در نظر گرفه شده و بر اساس آن سازه چوبی منطبق با پلن معماری مشخص می شود.

با در نظر گرفتن منطقه احداث پروژه نوع شیب بام، میزان عایق بندی دیواره ها و کف و سایر موارد اصلی آماده سازی می شود.

لذا می توان گفت محاسبات فنی در هر کدام از مراحل ساخت حلقه مفقوده این صنعت در ایران بوده

و هم اکنون این مهم توسط شرکت فنی و مهندسیآرتمن آرتا پاسارگادمرتفع گردید.

ویلا چوبی

سازه چوبی

خانه چوبی

کلبه چوبی