طرح پیشنهادی ویلای تمام چوب
با پلان‌اجرایی

متراژ نود متر فلت